Bezpośrednia likwidacja szkód
to najprostszy sposób, by usunąć skutki kolizji

Wystarczy, że spełnisz kilka warunków:

Masz wykupione OC w AXA
Sprawca kolizji ma aktualne ubezpieczenie OC
Masz dokument stwierdzający, kto jest sprawcą kolizji (notę policyjną lub oświadczenie sprawcy)
W kolizji nikt nie doznał uszczerbku na zdrowiu
Zgłosiłeś szkodę tylko do nas
Kolizja miała miejsce na terenie Polski i firma ubezpieczeniowa sprawcy działa na terenie Polski
Szukasz lepszego OC?
Sprawdź, ile kosztuje